meerbridge

BC Meerbridge is een bridgeclub waar op donderdagavond op een ontspannen en een gezellige manier wordt gebridged.
Zowel beginnende als gevorderde bridgers zijn van harte welkom!
Regelmatig worden er ook cursussen voor beginners gegeven die daarna lid kunnen worden van de club. Zij kunnen dan in een speciale lijn starten.
We spelen op de donderdagavond, vanaf 19.30 uur, in het mooie Multi Functionele Centrum in Engelbert.
Daar is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een paar keer meespelen alvorens te besluiten om lid te worden.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden op www.nbbclubsites.nl/club/12041. Voor nòg meer informatie en aanmelding bel of stuur een bericht via de website >>

Contactpersonen:
Ineke de Kuijper,
voorzitter,
tel. 050-5414803/06-40939531

Ger Westra,
secretaris,
tel. 050-3181808

Aries Sibma,
Beheerder MFC
tel: 050-5496355 (MFC Engelbert)

Afmelden competitie bij:
Ronald Pakker