Welkom op de informatie pagina van de Uitvaartvereniging Noorddijk. De vereniging is opgericht in op 13 oktober 1902. De vereniging heeft geen financieel winst oogmerk en wordt geleid door vrijwilligers.

 

Na de extra algemene ledenvergadering woensdag 20 November 2019 is besloten dat we gaan samenwerken met uitvaartvereniging ‘De laatste eer’ te Hoogkerk, Groningen. Door de Coroana en bijbehorende beperkingen is het helaas nog niet gelukt om de samenwerking volledig te integreren.

Download hier de brief die toen verstuurd is over de samenwerking, Brief naar leden >>

 

 

Doel bij oprichting van de vereniging was om uitvaarten (begrafenis en later ook crematie) op passende wijze te verzorgen. Hiervoor verzorgde de uitvaartvereniging de uitvaarten zelf, maar dit gebeurt tegenwoordig niet meer.

De vereniging heeft hiervoor nu afspraken gemaakt met Uitvaartcentrum Boerhaavelaan.

Wat zijn de voordelen van uw lidmaatschap?
De uitvaart verenging heeft afspraken gemaakt met uitvaart verzorger Boerhaavelaan waarin een aantal diensten met een grote korting worden vergoed.

Boerhaavelaan zal uw belangen en die van uw nabestaanden deskundig behartigen. Leden betalen een aanzienlijk lager bedrag voor de diensten die vergoed worden dan niet-leden:

Bij een begrafenis:

  • een lijkauto (vervoer overledene)
  • benodigd personeel (dragers en uitvaartverzorger);
  • en bij een uitvaart in Engelbert of Middelbert eventueel luiden van de klok.

Bij een crematie:

  • een lijkauto (vervoer overledene)
  • en het benodigd personeel (dragers en uitvaartverzorger).

 

Kinderen zijn tot hun 18de jaar gratis meeverzekerd. Mits 1 van beide ouders lid is van de vereniging en ze zijn aangemeld bij de vereniging.

Wat wordt niet vergoed?
Niet vergoed wordt door de Uitvaartvereniging alle andere kosten die hierboven niet genoemd zijn, zoals de kosten van de lijkkist, grafkelder, grafruimte, grafrechten, graf delven, crematorium, koffieverstrekking, advertenties, kosten aula, rouwkaarten, bloemen, volgauto’s, vervoer sterfhuis aula, etc. Deze kosten komen voor rekening van de nabestaanden. De uitvaartverzorger kan u hierover inlichten.

Leden krijgen een aantal diensten vergoed maar deze is niet toereikend voor de totale kosten. Een uitvaart kost al gauw € 3.000 tot € 6.000. Het is verstandig om je bij te verzekeren om zo de nabestaanden niet met deze kosten op te zadelen.

 

Bijverzekeren kan bij één van de vele verzekeringsmaatschappijen die zich hierin gespecialiseerd hebben.

Contributie 2021:

  • Volwassenen (vanaf 18 jaar) betaling via acceptgirokaart € 22,00 per persoon per jaar

  • Volwassenen (vanaf 18 jaar) betaling via automatische incasso €19,50 per persoon per jaar

 

Contributie is verschuldigd tot in het jaar van overlijden.

 

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld tijdens de jaarvergadering.

 

Machtiging

 

Om de contributie te betalen werkt de uitvaartvereniging met een machtiging. Jaarlijks wordt de contributie geïncasseerd.
U kunt de machtiging hier downloaden >>

 

Later lid worden:

 

De contributie is voor alle leden gelijk. Mensen die na hun 18de jaar lid willen worden zullen zich moeten inkopen.

De inkoopbedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld tijdens de jaarvergadering.

 

Beëindiging lidmaatschap:

 

Indien de contributie niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt betaald, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op de diensten van de vereniging. Denkt u er dus aan om iedere wijziging in uw gegevens direct aan ons secretariaat te melden en maak gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso.

 

Het dagelijks bestuur zal bij gegronde redenen van contributie achterstand hierover beslissen.
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bij het secretariaat opgezegd te worden (1 december).

 

In geval van overlijden: In geval van overlijden nemen de nabestaanden z.s.m. contact op met onze Uitvaartverzorger, Gebr. Nijholt te Groningen, Uitvaartcentrum Boerhaavelaan, tel. 050-5255980. De uitvaartverzorger zorgt voor de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand en verzorgt de verdere formaliteiten t.a.v. het overlijden en de uitvaart.

 

Leden mogen gebruik maken van een andere Uitvaartverzorger dan Boerhaavelaan, echter het te vergoeden bedrag door de vereniging is maximaal het bedrag van de vergoeding die Boerhaavelaan hiervoor vraagt in het betreffende jaar van overlijden verminderd met eventuele administratie kosten.

 

Samenstelling bestuur:

Het bestuur van uw uitvaartvereniging bestaat de volgende personen: de heren H. Ritsema (voorzitter), A.W. Knollema (secretaris-penningmeester), K. Beuker en P. Kuil.

Voor nadere inlichtingen over de Uitvaartvereniging kunt u contact opnemen met: H. Ritsema, Voorzitter, Tel: 050 541 65 64
A.W. Knollema, Penningmeester/Secretaris, Tel: 06 50 268 238

Correspondentie adres:
Engelberterweg 37a
9723EJ Groningen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rabobank IBAN:  NL64 RABO 0346 2129 52
KvK 02025604