Page 3 - Meernieuws mei-augustus 2017
P. 3

Inhoudsopgave        Beste Meerdorpers, Voorwoord 3
 Activiteiten MFC Engelbert  5 Wat een gezellige, geheimzinnige boel is het he? Zo leuk, dat zo’n
 Informatie van de Belangenvereniging Meerdorpen  9
 Meerkragt, column van Josien Kragt  14 beproefd recept (buurtgenoten die samen moeten gaan werken
 MEER doorvragen: Esther van Zalen  17
 AGENDA: Wat is er verder te doen in Engelbert?  23 om er een prachtig feest van te maken) na al die jaren nog steeds
 Sfeerimpressie van BYONZ  27
 MEER-Run 2017  28      zo goed lijkt te werken.
 Column Wietse Blink: Ik had een wapenbroeder  31
 Geldzaken in de MEERdorpen, foto’s  37 In sommige straten zorgt dat gegeven al maanden voor een hoop
 Berichten van Het Spoorheem  39 gezelligheid. In andere wellicht voor enige wrijving. Maar zonder
 Aktiviteitenladder WIJ Lewenborg  40
 OBS De Driebond  47     wrijving geen glans, zullen we maar zeggen. De vrolijke spanning
 Informactief 49
 Belangrijke telefoonnummers  58 stijgt voelbaar!

               Wij hebben er, ter voorpret van ons vierjaarlijkse dorpsfeest in

  Altijd leuke plaatjes van het schoolfeest ieder geval al een zo feestelijk mogelijk nummer van gemaakt.

               Bovendien hebben onze columnisten weer flink uitgepakt

               en vertelt Esther ons, desgevraagd door Taco, alles over haar
               bijzondere stage in Suriname.


               En dat is nog maar een tipje van de sluier van wat u allemaal in

               deze editie van Meernieuws kunt verwachten. We wensen u heel
               veel leesplezier, nog veel gezellige schoolfeest-klusavonden en

  MEER Foto’s?       natuurlijk een prachtig feest op 1 en 2 juli!
  Heeft u mooie foto’s van de om-
  geving van de Meerdorpen, dan
  kunt u die met ons delen. Mail ze
  naar meernieuws.meerdorpen@
  gmail.com en wij proberen ze te
  plaatsen in Meernieuws.
               Voorpagina: beelden van het vorige schoolfeest, zie ook pag. 27
                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8