Page 11 - Meernieuws september-oktober 2017
P. 11

INFORMATIE                     VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN          per incasso of per bank. Uw bijdrage kunt u overma- ook waren er onvoldoende borden geplaatst aan de
          ken op onze bank¬rekening NL68 RABO 0346 2113 28  Engelberterweg die aangeven dat de fietsverbinding
          t.n.v. Belangenvereniging MEER-dorpen.
          Onderhoud Fiets- en wandelpaden
          Het naambordje van het laantje van de kerk naar het
          MFC was al een tijdje verdwenen. De Belangenver-
          eniging heeft weer gezorgd dat ’t Loantje weer een
          nieuw bordje bij het zitbankje heeft gekregen. Ook
          heeft Dennis “uw tuinkennis” Hooiveld het gras langs
          het Engelenmeerpad weer gemaaid.
                          is afgesloten. De Belangenvereniging heeft dit op-
          Parallelweg A7         genomen met de gemeente. Inmiddels is dit beter
          De meeste mensen zijn inmiddels op de hoogte van  aangegeven; toch zien we nog regelmatig fietsers het
          het aanbrengen van de parallelweg langs de A7 en  Lintdal inrijden die dan voor een afgesloten fietspad
          dat daardoor het fietspad vanaf het Lintdal naar de A7  komen te staan. Ook is er een informatiebrief van de
          en de stad tijdelijk is afgesloten. De gemeente heeft  gemeente bezorgd bij de bewoners. De uitvoerings-
          de afsluiting niet tijdig afgestemd met de bewoners;  werkzaamheden van de parallelweg zijn in volle gang.
                                        11 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16