Page 3 - Meernieuws september-oktober 2017
P. 3

Inhoudsopgave        Beste Meerdorpers, Voorwoord 3

 Activiteiten MFC Engelbert  5 Onze excuses!
 Informatie van de Belangenvereniging Meerdorpen  10 We hadden wat moeite om weer op gang te komen, zo na de

 MEER doorvragen: Thijs van Oosten  21 zomer. Het was ook nogal een aanloop naar de vakantieweken.
               Wat hadden we het druk met het bouwen van onze wagens en
 AGENDA: Wat is er verder te doen in Engelbert?  29
               het versieren van de straten voor het schoolfeest. En leuk, mooi
 Noaberdainst 32
               en creatief was het eindresultaat. Het lijkt alleen alweer zo lang
 Hondenbezitters... 35
               geleden dat we u toch op de voorplaat en hier en daar in dit
 Informactief 37       nummer nog even weer mee terug willen nemen naar dit feest van
 Belangrijke telefoonnummers  46 griezels op het Woldjerspoor, Engelse gezelligheid op/in Londal en
               de hulpverleners van Lintdal.

               Deze nazomeruitgave ligt dus een paar weekjes later dan normaal
               in uw brievenbus. Gelukkig zijn er voldoende Meerdorpers zonder
  Altijd leuke plaatjes van het schoolfeest opstartproblemen. De activiteiten in het MFC zijn bijvoorbeeld
               allemaal alweer begonnen en worden druk bezocht. Harry en
               Gerda zijn gewoon doorgegaan met het organiseren van alle
               gezelligheid in het café (In de agenda leest u er weer alles over) en
               de toneelvereniging is al lang weer aan het repeteren voor haar
               jaarlijkse voorstelling. Het belooft dit jaar een hele bijzondere te
               worden. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd!
               Thijs vertelt u in dit nummer alles over de scouting en natuurlijk
               heeft de belangenvereniging veel nieuws.
               Geniet ervan!
  MEER Foto’s?
  Heeft u mooie foto’s van de om- Met vriendelijke groet,
  geving van de Meerdorpen, dan
  kunt u die met ons delen. Mail ze  De redactie
  naar meernieuws.meerdorpen@
  gmail.com en wij proberen ze te
  plaatsen in Meernieuws.
               Voorpagina en binnen: beelden van het afgelopen schoolfeest.
               Fotografie: Aly wohler en Gerda Groenhuis
                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8