Page 3 - Meernieuws november 2020
P. 3

Voorwoord                 Beste lezer,

                 Voor u ligt de eerste Meernieuws van het jaar 2021. Het is een
                 bijzondere editie, want we staan stil bij het recente overlijden een
                 gedenkwaardige man. Op meerdere plekken in deze editie vindt
                 u herinneringen aan Ali Knollema, die zoveel voor onze dorpen
                 betekend heeft. Het is bijzonder om te lezen in hoeveel harten hij
                 voortleeft.
                   Daarnaast leest u ook deze keer weer over de ontwikkelingen
                 rond de Meerdorpen. Zoals de bouwplannen bij Middelbert, de
                 vernieuwde dorpsvisie en de plannen voor meer natuur rondom
                 de dorpen. De agenda is nog altijd leeg. Gelukkig weet de persoon
                 achter FytaalFit wel raad met onze vrije tijd: ze beschrijft hoe je
                 mindful kunt sporten.


                 Vanaf deze plek wenst de redactie van Meernieuws u een
                 mooi 2021. Een jaar waarin we hopelijk weer snel wat meer
                 bewegingsvrijheid krijgen zodat we elkaar weer wat vaker in het
                 echt kunnen ontmoeten.


                 Een hartelijke groet,

  Foto links. De Borgsloot nabij het  De redactie
  Grunopark. Foto: Sander Buist
  (www.instagram.com/sander_buist)


  Omslag. Ali Knollema, gefotogra-
  feerd in 2010 door Jan Diertens
  MEER Foto’s? Heeft u mooie
  foto’s van de omgeving van de
  Meerdorpen, dan kunt u die met  Oproep: Meernieuws wordt ook verspreid in Meerstad.
  ons delen. Mail ze naar meernieuws. De uitgever kan nog enige bezorgers gebruiken daarvoor.
  meerdorpen@gmail.com en wij     Voor meer informatie, neem even contact op met
  proberen ze te plaatsen.        Aries Sibma - mfcengelbert@home.nl.                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8