Page 3 - Meernieuws november 2020
P. 3

Voorwoord                 Beste lezer,

                 Een nieuwe MEERnieuws ligt voor u op tafel of op schoot. Nog niet
                 zo lang geleden konden we weer eens schaatsen op de ijsbaan
                 in Engelbert. Daar is ook gretig gebruik van gemaakt. Tussen alle
                 corona-maatregelen door, was het gezellig druk met volwassenen
                 en kinderen die rondjes gingen schaatsen, ijshockeyen of in het
                 aanmoedigingsteam zaten.
                 De sfeer was aangenaam en het was fijn om de mogelijkheid te
                 hebben tot een verzetje. Nu hebben we de eerste mooie lentedagen
                 alweer achter de rug. De dagen worden weer langer en men begint
                 zich weer meer buiten te bewegen. Vooralsnog in eigen tuin want
                 de agenda van MEERnieuws is nog zo goed als leeg.
                 Verder wordt u in deze MEERnieuws weer bijgepraat door de
                 Belangenvereniging. De dorpsvisie van onze dorpen is zo goed als
   Omslag. Uitgeteld na een  klaar, en u mag daar als inwoner ook iets van vínden. Dat kan via de
   heerlijke dag schaatspret,  enquête die u in de bus heeft ontvangen, of online.
   wat een fijne afleiding! Foto:  In deze MEERnieuws stellen de nieuwe wethouder van Groningen
   redactie.          en onze nieuwe wijkagent zich voor. We nemen ook afscheid van
                 een bekend gezicht: juf Marjan van de peuterschool in Engelbert. Zij
                 gaat genieten van haar welverdiende pensioen.
   Foto links. IJsbaan-bestuur  Al met al weer een fijne MEERnieuws die u, hopelijk in het zonnetje,
   en -liefhebbers hebben hard  met een kopje thee of koffie kunt lezen. Wij wensen u een prachtige
   gewerkt om de schaatspret  lente toe!
   voor elkaar te krijgen. Foto:
   Hendrik Linnewiel
                 De redactie

   Foto p.43. Een ijskoude
   ochtend. ‘t Loantje achter het
   kerkje van Engelbert. Foto:
   redactie.   MEER Foto’s? Heeft u
   mooie foto’s van de omgeving   Oproep: Meernieuws wordt ook verspreid in Meerstad.
   van de Meerdorpen, dan kunt   De uitgever kan nog enige bezorgers gebruiken daarvoor.
   u die met ons delen. Mail ze    Voor meer informatie, neem even contact op met
   naar meernieuws.meerdorpen@      Aries Sibma - mfcengelbert@home.nl.
   gmail.com en wij proberen ze te
   plaatsen.

                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8