Page 4 - Meernieuws november 2020
P. 4

U bent van harte welkom bǹ


   Huisarts Meerstad
                   ––––––

   Uw huisdokter thuis!   Omdat er nog volop wordt gebouwd in Meerstad,
   heeft de huisartsenprakt k in deze nieuwe Groninger
   w k nog geen fysieke prakt klocatie.

   Daarom komt de dokter b patiënten aan huis!

   Dagel ks r dt ze met een auto vol medische apparatuur
   door de w k voor fysieke consulten. Daarnaast is er
   persoonl k patiëntcontact per e-mail, aan de telefoon
   of via beeldbellen.


   Vrǹblǹvend kennismaken? Aanmelden is gratis.
   Ook als u tegelǹkertǹd een medische vraag heeft,
   kunt u meteen terecht!          Gemakkelǹk inschrǹven via


       Huisarts-Meerstad.nl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9