Page 8 - Meernieuws maart 2023
P. 8

Kuipers Administratie & Advies, al meer 30 jaar dé  We zijn het vaste aanspreekpunt voor onze relaties op
   MKB-adviseur voor Groningen en Drenthe.  het gebied van administratie, belastingadvies,
   Met ons team van zo’n 10 collega’s staan we  bedrijfsadvies en personeelszaken.
   dagelijks klaar voor honderden ondernemingen,
   non-profit organisaties én particulieren. Onze NOAB-kwalificatie garandeert kwaliteit en
                      continuïteit. Ons nieuwe kantoor aan de oostelijke
   U kunt bij ons terecht voor:      ringweg van de stad Groningen
                      biedt optimale bereikbaarheid
     Financiële administraties     en parkeergelegenheid.
     Jaarrekeningen, tussenrapportages en begrotingen
                      Maar we komen uiteraard
     Fiscaal advies en opstellen aangiften
                      ook graag bij u langs!
     Loonadministraties en HRM-advies
     Financieringsbegeleiding
     Ondernemersadvisering


   Olgerweg 17C, 9723 EA Groningen    Ons volgen?
   Postbus 6139 , 9702 HC Groningen    Hou onze sociale media kanalen in de gaten:

   Telefoonnummer 050-5258338       facebook.com/kuipersadviseurs
   Internet www.kuipersadviseurs.nl    linkedin.com/kuipersadviseurs
   E-mail algemeen@kuipersadviseurs.nl
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13