Page 3 - Meernieuws september/oktober 2015
P. 3

Nog geen ijs op de baan...      Voorwoord Meernieuws januari 2016

 MEER Foto’s?            De decembermaand ligt weer achter ons. En daarmee ook de tijd
                   van feesten en van bezinning en reflectie over het afgelopen jaar.
 Heeft u mooie foto’s van de om-  Januari betekent een nieuwe start in een nieuw jaar. Dus… actie!
 geving van de Meerdorpen, dan   Om me heen hoor ik nu heel veel mensen alweer praten over hun
 kunt u die met ons delen. Mail ze vakantieplannen voor de zomer. De een pluist alles na op het
 naar meernieuws.meerdorpen@    internet, de ander heeft stapels reisgidsen en de derde heeft zelfs
 gmail.com en wij proberen ze te  al geboekt. Maar wat gaan we doen in de maanden tot het zover
 plaatsen in Meernieuws.      is, behalve onze dagelijkse routine? Het Meernieuws biedt zoals
                   altijd uitkomst.
                   Natuurlijk kunt u bij het MFC Engelbert terecht voor verschillende
                   activiteiten in groepsverband. Maar we brengen de volgende
                   oproepjes toch ook graag even extra onder uw aandacht:
                   • 	 Het Spinningteam zoekt een enthousiaste nieuwe
                   	 instructeur m/v en
                   • 	 De Belangenvereniging Meerdorpen is nog op zoek
                   	 naar een secretaris.
                   Dus heeft u wat tijd te besteden en beschikt u over de nodige
                   vaardigheden? Actie!
                   Dit januarinummer van Meernieuws bevat ook weer – ik zou
                   haast zeggen traditiegetrouw – op de beide middenpagina’s een
                   afvalwijzer voor het hele jaar. Met dank aan Jan Diertens, die deze
                   extra taak elk jaar trouw op zich neemt.
                   Anneke Koops heeft zich dit keer verdiept in vijf jaargangen
                   Meernieuws: 2001 tot en met 2005. Het is mooi om te zien hoe
                   weinig en tegelijkertijd hoe veel er in onze dorpen is veranderd in
                   de laatste 10 tot 15 jaar.
                   In de agenda staan voor de komende periode maar liefst drie
                   gratis toegankelijke activiteiten vermeld: in Harry’s Café, De
                   Engelstede en in de kerk van Engelbert. In de kerk gaat het om een
                   rommelmarkt op 9 april. Dus heeft u nog spullen die u kwijt wilt of
                   eerst moet uitzoeken? Dan is het nu tijd om dat te doen…. Actie!

                   Namens de redactie,
                   Marieke van der Vlugt

                   Voorpagina: Naar het MFC langs het nieuwe pad. (foto:Janneke de Jonge)

                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8