Page 54 - Meernieuws maart/april 2015
P. 54

INFORMACTIEF

     VOORLEZEN

           De dagen worden weer wat langer en hopelijk hebben we de ijzel achter de rug!
           De eerste week na de kerstvakantie begon wat raar door de ijzel, maar na een
           paar dagen konden we weer vol energie met elkaar aan de slag. Na een gezellige
           periode van Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst staan er weer leuke en leerzame
           activiteiten op het programma.
            Op woensdag 27 januari hebben de leerlingen van De Driebond genoten van het Voorleesontbijt. Dit
            was de start van de Nationale Voorleesdagen die zijn van 27 januari tot en met 6 februari 2016. De Na-
            tionale Voorleesdagen zijn een initiatief van Stichting Lezen. Met als doel het voorlezen, vooral bij jon-
            gere kinderen, te stimuleren. Ouders en oudere leerlingen hebben voorgelezen in de lagere groepen.
            Voor meer informatie over onze school kunt u kijken op www.dedriebond.o2g2.nl

       Toe aan een grote voorjaarsschoonmaak?

            Wil je aan de slag met het opruimen van belemmerende gedachten en gedragspatronen? Korte
            metten maken met die eeuwige twijfel en onzekerheid, spanningsklachten, je uitstelgedrag, het ver-
            moeiende pleasegedrag of de steeds terugkomende irritatie?

            Als je dit herkent, maar ondanks al je dappere pogingen dit te veranderen nog niet de werkelijke
            bevrijding hebt gevonden, kom dan eens luisteren naar wat PRI® voor je kan betekenen. PRI® staat
            voor Past Reality Integration en is een concrete methode die je helpt bewust te worden van de vaak
            belemmerende gedachten en gedragspatronen die je leven zo kunnen beïnvloeden. Bovendien leert
            het je hoe je er mee aan de slag kunt gaan zodat je je er van kunt bevrijden. Ons gedrag wordt vaak
            niet bepaald door de omstandigheden buiten onszelf, maar veelal door wat er in ons zelf leeft. En
            binnen in onszelf vinden we de sleutel tot bewustwording en oplossing van problemen. Tijd om dit
            mysterie te ontrafelen en je belemmerende gedachten en gedrag te zien voor wat ze zijn.Veelal oude,
            levensreddende mechanismen die inmiddels overbodig zijn geworden en juist problemen veroorza-
            ken. Ik vertel je er graag meer over tijdens de huiskamerlezing Kennismaken met PRI®.
            Datum: 	 21 april 2016
            Tijd: 	 19.30 uur tot 21.30 uur
            Locatie: 	 Engelberterweg 34, Engelbert
            Kosten: 	 € 5,- p.p.
            Aanmelden: 	madeleine@nomba.nl
            De lezing wordt verzorgd door Madeleine Bijl Informatie over PRI® op: 	www.prionline.nl

54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59