Page 58 - Meernieuws maart/april 2015
P. 58

Kleermakerij M Schuur
                     voor alle kleding reparatie
                     voor het maken van nieuwe kleding
                     voor het bewerken van leer
                     voor naaicursus info : schurex-fashion@hotmail.com

                         Damsterdiep 60 | 9713 EJ Groningen | tel. 06 50451295

                    BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

                           Meldpunt Openbare Werken	     050-3671000

  Alarmnummer	112                 (werkdagen 7.30-17.00 uur)
  Doktersdienst	0900-9229
                           Dierenambulance	050-5791909

  Gemeentelijk informatiecentrum	   050-3677000 Ombudsvrouw Gemeente	       050-3186568
  24-uurs Service Apotheken	     0900-115020
                           Politie	0900-8844

  Centraal Meldpunt zorg	       050-3674200 Adv. en steunpunt huiselijk geweld	 050-3660600

  (9.00-16.00 en do 18.00-20.00)

  Klachtenlijn i.v.m. stankoverlast	 050-3180000 Stadsbeheer (en verkeer)	 050-3678910 (optie 2)
  Maatsch. Jur. Dienstverlening	   050-3126123
                           (werkdagen 8.30-17.00 uur)

                           Digitaal melden kan hier:	https://eloket.groningen.nl

  Oud Papier Ruischerbrug en Engelbert:                 7 april   22 september
                                     12 mei    29 oktober
  Op zaterdag wordt vanaf 8.00 uur ’s ochtends oud papier opgehaald.  9 juni    19 november
  Zet het oud papier a.u.b. op woensdag om 17.00 uur en op zaterdag om 14 juli   17 december
  8.00 uur aan de straat. Met de opbrengst kunnen voor de kinderen van 1 september
  basisschool De Driebond leuke dingen worden georganiseerd.

58
   53   54   55   56   57   58   59   60