Page 11 - Meernieuws september/oktober 2016
P. 11

vernieuwde website:    INFORMATIE
www.meerdorpen.info
             VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN

De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de

inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan, de

MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden verkregen

uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies.

De belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken
partijen zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.

Het bestuur bestaat uit:

Wim Stevens	 voorzitter	 050 549 84 74

Kees Oosterhuis	 penningmeester	 06 51 40 28 55

Masja Zwart		       050 364 34 69

Hindrik Mulder		     06 53 73 50 99

Wilma Ritsema		      050 318 66 07

Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de leefbaarheid in onze dorpen, mail dan naar:

secretarismeerdorpen@gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen naar penningmeester.‌meerdorpen@

gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook de oude nummers van

Meernieuws te lezen met nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.

Werkgroep Verkeer                   Driebondsweg. De gemeente verwacht mede door
                           het aantrekken van de woningbouw in Meerstad en
Samenwerking school de Driebond            de toename van de bedrijvigheid en nieuwbouw in de
De werkgroep heeft onlangs een overleg gehad met   Eemskanaalzone dat de files alleen maar toenemen.
de Ouderraad van de school de Driebond. Het was een  De westelijke rotonde krijgt meer rijstroken en wordt
constructief overleg en er zijn ideeën uitgewisseld  verdubbeld. De oostelijke rotonde wordt verbonden
om te bekijken op welke manieren we kunnen      met de toerit naar de oostelijke ringweg. Dit is medio
samenwerken. Binnenkort hierover meer!        2017 klaar. Het werk moet klaar zijn voordat de
Metingen Veilig Verkeer Nederland           werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg beginnen.
Onlangs zijn er op ons verzoek op drie locaties    Ook de nieuwe P+R Meerstad voor automobilisten
snelheidsmetingen gedaan. De metingen worden op    die verder willen reizen met het openbaar vervoer of
dit moment door Veilig Verkeer Nederland verwerkt   carpoolen, is dan volgens de planning gereed.
en in de volgende Meernieuws kunt u hier meer over  Het P+R-terrein gaat plaats bieden aan 400 auto’s.
lezen.                        Het terrein komt langs de Driebondsweg, die parallel
P+R Meerstad                     aan het Eemskanaal loopt. Wie hier zijn auto stalt,
De twee rotondes bij bedrijventerrein Driebond in   kan met de bus het UMCG, de binnenstad of het
Groningen worden aangepakt om de verkeersoverlast   Hoofdstation bereiken. Het nieuwe P+R-terrein biedt,
op te lossen. Sinds de Sontbrug vorig jaar werd    zeker sinds de komst van de nieuwe Sontbrug, een
geopend, is er veel meer verkeer dat gebruik maakt  goed alternatief voor parkeren in de binnenstad.
van de Sint Petersburgweg (dit is de weg richting de Het terrein wordt uitgerust met digitale panelen met
Sontbrug, verlengde van de Driebondsweg) en de
                                                     11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16