nieuws

MFC Engelbert | 19.30 uur | Entree € 4,00
(inclusief koffie/thee en consumptie)

Zaal open: 19.00 uur
De Groninger Improvisatie Formatie speelt een “de vloer op” voorstelling in de recreatiezaal.“De vloer op” is een theatervoorstelling gebaseerd op het gelijknamige televisieprogramma. Het publiek wordt op een aantal improvisatiescenes getrakteerd. Speltrainer Fenna Besijn wijst per scene een aantal acteurs aan die een rol toebedeeld krijgen met een bijbehorend thema of dilemma. De spelers kiezen kleding en/of attributen en beginnen direct zonder onderlinge afspraken aan de improvisatie. Het vervolg is onvoorspelbaar…..